Porters værdikæde: En dybdegående analyse af en vigtig forretningsmodel

06 november 2023 Peter Mortensen

Introduktion

Porters værdikæde er en model udviklet af den anerkendte økonom Michael Porter. Værdikæden er et anvendeligt værktøj til at analysere en virksomheds interne aktiviteter og identificere, hvilke af dem der skaber værdi for virksomheden og dens kunder.

Værdikædekonceptet er centralt inden for erhvervsøkonomien og strategisk forretningsudvikling. Det giver virksomheder mulighed for at forstå og evaluere deres aktivitetsniveauer og grænser, og bruges ofte til at identificere konkurrencedygtige fordele og potentiale for effektivisering. Denne artikel vil dykke ned i porters værdikæde, dens historie og dens betydning for både private og virksomheder.

Værdiskabelse i en virksomhed

ecommerce

En virksomheds værdikæde er sammensat af alle aktiviteter, der er involveret i skabelsen af et produkt eller en service. Modelens essens er at identificere to kategorier af aktiviteter: primære aktiviteter og støtteaktiviteter.

Primære aktiviteter:

1. Indgående logistik: Dette inkluderer alle aktiviteter, der er forbundet med at modtage, lagerføre og distribuere råvarer, materialer og indkøbte produkter. Effektiv indgående logistik kan reducere omkostninger og sikre en stabil forsyningskæde.

2. Produktion: Produktion handler om at omdanne indkommende materialer til færdige produkter eller ydelser. Det kan omfatte alt fra assemblage af produkter til oprettelse af digitale løsninger.

3. Udgående logistik: Når produkter eller ydelser er produceret, skal de distribueres til kunderne. Udgående logistik inkluderer emballering, lagring og distribution af færdige produkter til distribution eller direkte til kunderne.

4. Markedsføring og salg: Disse aktiviteter fokuserer på at skabe efterspørgsel efter virksomhedens produkter eller ydelser gennem markedsføring, salgsstrategier og kundepleje.

5. Service: Efter salget er det vigtigt at levere relevant service og support til kunderne. Dette kan omfatte produktopdateringer, reparationer og korrekt håndtering af klager.

Støtteaktiviteter:

1. Infrastruktur: En virksomheds infrastruktur omfatter alle de ressourcer og systemer, der understøtter de primære aktiviteter. Dette kan være alt fra ledelsesstrukturer til it-systemer.

2. HR-ledelse: At have dygtige og motiverede medarbejdere er en vigtig del af en virksomheds succes. HR-ledelse sigter mod at rekruttere, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere.

3. Teknologisk udvikling: I den moderne verden spiller teknologi en afgørende rolle i virksomhedsaktiviteter. Dette inkluderer forskning og udvikling, samt implementering og vedligeholdelse af teknologiske løsninger.

4. Indkøb: Indkøb handler om at skaffe de nødvendige råmaterialer og varer til virksomhedens produktion og levering. Effektiv indkøbsstyring kan reducere omkostninger og forbedre kvaliteten af de indkomne ressourcer.

Historisk udvikling af Porters værdikæde

Michael Porter præsenterede først værdikædemodellen i sin bog “Competitive Advantage” fra 1985. Siden da er værdikædekonceptet blevet vidt udbredt i forskellige industrier og har været brugt som grundlag for strategiske beslutninger i talrige organisationer.

Porters oprindelige værdikædemodel fokuserede primært på produktion og udgående logistik, da de var centrale i den industrielle tidsalder. Men med tiden er modellen blevet udvidet for at omfatte flere aktiviteter og reflektere udviklingen inden for servicebaserede økonomier og teknologiske fremskridt.

I dag anerkendes og bruges Porters værdikædeteori bredt og har betydet en fornyet fokus på at skabe og levere værdi, snarere end bare at reducere omkostninger og effektivisere.

Hvordan porters værdikædemodel bruges i praksis

Porters værdikædemodel kan bruges på forskellige måder af både private og virksomheder. Her er nogle praktiske eksempler:

1. For private: Porters værdikæde gør det muligt for forbrugere at forstå og vurdere, hvilken værdi de modtager fra de produkter eller tjenester, de køber. Ved at analysere værdikæden kan forbrugere identificere, hvilke virksomheder der er i stand til at skabe mest værdi, og træffe informerede beslutninger om køb.

2. For virksomheder: For virksomheder giver porters værdikædemodel et værdifuldt redskab til at evaluere deres egne aktiviteter og identificere, hvor de kan skabe konkurrencemæssige fordele. Ved at se på hver aktivitet i værdikæden kan virksomheder identificere områder, hvor de kan differentiere sig selv, reducere omkostninger eller forbedre effektiviteten.Samlet set er Porters værdikæde en vigtig forretningsmodel, der hjælper med at forstå og evaluere en virksomheds interne aktiviteter. Ved at identificere de primære og støtteaktiviteter kan en virksomhed identificere, hvilke af disse aktiviteter der skaber mest værdi og potentielt forbedre deres konkurrenceevne.

Læs også vores tidligere artikler:

– “Konkurrencestrategier: Porter’s fem kræfter”

– “Innovationsledelse: En guide til skabelse af værdi”

FAQ

Hvad er forskellen mellem primære og støtteaktiviteter i Porters værdikædemodel?

Primære aktiviteter i værdikæden omfatter indgående logistik, produktion, udgående logistik, markedsføring og salg samt service. Støtteaktiviteter omfatter infrastruktur, HR-ledelse, teknologisk udvikling og indkøb.

Hvad er Porters værdikæde?

Porters værdikæde er en model udviklet af Michael Porter, der identificerer virksomhedens interne aktiviteter og evaluerer, hvilke af dem der skaber værdi for virksomheden og dens kunder.

Hvordan kan Porters værdikædemodel bruges af virksomheder?

Virksomheder kan bruge Porters værdikædemodel til at evaluere deres egne aktiviteter og identificere, hvor de kan skabe konkurrencemæssige fordele. Ved at analysere værdikæden kan virksomheder differentiere sig selv, reducere omkostninger eller forbedre effektiviteten.

Flere Nyheder